IT-Kataster

IT-Kataster służy zarówno do ewidencji zasobów IT w firmie - sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jak i rejestrowania kosztów (zakupu, eksploatacji oraz serwisu) i analizowaniu danych.

Rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla koncernów oraz dużych przedsiębiorstw.

Podstawowe funkcje programu

  • odzwierciedlenie struktury organizacyjnej (np. koncern – kraj – region – miasto);
  • zarządzanie zasobami IT (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, łącza, użytkownicy, sieć);
  • zarządzanie umowami;
  • możliwość definiowania użytkowników i ich praw;
  • wydruki raportów z możliwością tworzenia własnych szablonów;
  • dostępność programu w trzech językach: polskim, niemieckim, angielskim;

To top