Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się  z nami.

Drukuj

Naciśnij tu aby wudrukować stronę.

Manager Planowania Dyżurów

MPD oferuje Państwu możliwość układania, zarządzania oraz rozliczania harmonogramów pracy oraz danych personalnych pracowników.

Podstawowe funkcje programu

 • zarządzanie filiami, oddziałami lub innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • zarządzanie pracownikami (dane personalne, stanowisko, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, informacja o obowiązkowych badaniach lekarskich, historia pracownika);
 • automatyzację tworzenia harmonogramów pracy z uwzględnieniem zmian porannych, dziennych, nocnych;
 • dyżury nanoszone wg oddziałów, uwzględnienie czasu pracy (początek i koniec dyżuru, przerwy, minimalna obsada pracowników, minimalny odstęp czasowy pomiędzy dyżurami);
 • kontrola czasu pracy z możliwością nanoszenia korekt: saldo pokazuje Państwu aktualne liczby godzin zaplanowanych (wg zdefiniowanego wymiaru czasu pracy) i przepracowanych (tygodniowo, miesięcznie). System rozpoznaje podwójnie naniesione dyżury oraz przedstawia za pomocą kolorów ostrzegawczych odstępstwa od wcześniej zdefiniowanej przez Państwa obsady personelu;
 • zarządzanie kalendarzem urlopów, dniami świątecznymi
 • możliwość wydruku harmonogramu pracy (np. w formacie A3 jako ogłoszenie lub też w formacie karty kredytowej dla każdego z pracowników);
 • kontrola obsady pracowników wykwalifikowanych, praktykantów, stażystów;
 • łatwa integracja z programami kadrowo-płacowymi oraz elektronicznymi systemami RCP;

Program oferuje

 • racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich;
 • redukcja nadgodzin dzięki transparentnej strukturze programu i jego funkcjonalności;
 • redukcja kosztów dzięki oszczędności czasu;
 • bezpieczeństwo dzięki nowoczesnej technologii IT;

Program skierowny jest przede wszystkim do

 • szpitali, klinik, zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, domów pomocy społecznej i innych podobnych placówek;
 • przedsiębiorstw oraz firm produkcyjnych, w których funkcjonuje zmianowy system czasu pracy;

To top